Hyppää sisältöön

Rekisteriseloste

KATTOKESKUSKONSERNIN ASIAKASREKISTERISELOSTE

(versio 03.05.2018)

Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjä on Kattokeskus konserni. Konsernissa toimii seuraavat toimipisteet / yritykset: Hämeen Kattokeskus Oy, Kattokeskus Uusimaa Oy, Kattokeskus Itä-Suomi Oy, Kattokeskus Varsinais-Suomi Oy, Kattokeskus Keski-Suomi Oy.

Rekisteriä hallinnoidaan Pirkkalan toimipisteestä käsin osoitteessa.

Hämeen Kattokeskus Oy
Koivistontie 1
33960 Pirkkala
010 2290190
[email protected]

 

Yhteyshenkilö

Kattokeskuskonserni
Hämeen Kattokeskus Oy
Talouspäällikkö
Leena Heininen
[email protected]

 

Rekisteri

Kattokeskus asiakasrekisteri

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisesti tiedot kerätään tarjouksen ja sopimuksen toteuttamista varten. Tietoja tarvitaan myös jälkimarkkinointi- ja takuuasioissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja osoite
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
Asiakkaan yhteydenottotapa
Kohteen tekniset tiedot
Kaupalliset tiedot
Rahoituskohteissa myös sotu

Ohessa lueteltu kaikki kerättävät tiedot. Tapauskohtaisesti kerättävien tietojen määrä voi vaihdella.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti asiakkaat antavat tiedot itse esim. verkkosivuille ja/tai palautekortilla. Asiakastietoja hankimme myös ostamalla niitä alan yrityksiltä. Käytämme myös Googlen paikkatietoja, sekä selaintietoja.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tässä yhteydessä otetaan kantaa vain asiakasrekisteritietojen luovutukseen.
Tietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisin perustein ja alihankintayrityksille sopimuskohteista. Tietoja luovutetaan lakisääteisen kirjanpidon toteuttamiseksi sopimuksen mukaiselle kirjanpitoyritykselle, rahoitusyhtiölle ja perintäyhtiölle. Perinnästä informoidaan asiakasta erikseen. Toiminnanohjausjärjestelmää hallinnoivalla ja tietoja arkistoivalla yhtiöillä on pääsy tietoihin. Heillä ei kuitenkaan ole lupaa käyttää tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksissa myös osakkuusyrityksille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Päätelaitteet ovat palomuurien takana ja salasanasuojattuja. Päätelaitteet pidetään suljettuina, kun niiden läheisyydestä poistutaan. Samoin toiminnanohjausjärjestelmä on salasanasuojattu. Toimintajärjestelmään on rakennettu käyttäjähierarkia, jossa jokaisella käyttäjällä on vain työn vaatimat käyttöoikeudet. Järjestelmän toimittaja toteuttaa varmuuskopioinnit ja seuraa lokitietoja mahdollisten tunkeutujien havaitsemiseksi.

Manuaalinen aineisto:
Myyjien ja asentajien hallussa olevat printatut tiedot ovat läpinäkymättömässä kansiossa. Printatut tiedot palautuvat käytön jälkeen työn valmistumisen merkkinä. Tietojen arkistoinnissa ollaan siirtymässä vain digitalisoituun muotoon. Printit hävitetään valvotusti.

Search