Hyppää sisältöön

Jälleen Great Place To Work -sertifioitu työpaikka

Selvitimme yrityksemme työntekijäkokemusta jo kolmatta kertaa järjestetyssä Great Place to Work -kyselytutkimuksessa ja saimme jälleen sertifikaatin. Tutkimustulosten avulla voimme tarkentaa yrityskulttuurityön seuraavat askelmerkit.

18.12.2023

Tavoitteemme on olla toimialan houkuttelevin työpaikka, joten Great Place to Work®-sertifikaatti on osaltaan tukemassa tuon tavoitteen saavuttamista. Houkutteleva työpaikka tarkoittaa sekä uusien, ammattitaitoisten työntekijöiden saamista mukaan että nykyisten työntekijöiden viihtymistä työpaikassaan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman pitkään.

Tutkimustulokset

Kysely toteutettiin marraskuussa 2023 ja siihen vastasi 86,2 % Kattokeskuksen henkilökunnasta.

Vastaajista 77 % sanoo Kattokeskuksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka! Siten Trust Index -lukumme 77/100 mahdollistaa meille jo kolmannen kerran Great Place to Work®-sertifikaatin tunnustukseksi siitä, että yrityksessä on tyytyväiset työntekijät ja hyvä työkulttuuri.

”Erittäin moderni sekä raikas sekä ketterä koko organisaatio. Vaikka on suuri työnantaja on ihailtavaa kuinka nopeasti viesti kulkee.”

Rakennusalan viimeaikaisista turbulensseista huolimatta kyselyn kaikkien 60 eri väittämän keskiarvo 77 % on pysynyt Kattokeskuksella samana verrattuna vuoteen 2022. Hyvää työtä on siis jo tehty ja se on kantanut. Apunamme tässä työssä on ollut yrityskulttuurivalmennuksen ammattilainen ja MääränPÄÄvalmentaja Oy:n yrittäjä Jenni Parkkinen. Hän veti kuluneen kevään aikana kaikilla kuudella toimipisteellämme yrityskulttuurin kehitystyöhön liittyvät työpajat ja on valmentanut meitä kokonaisuudessaan aiheen ympärillä.

Työpajoista saatu tieto on ollut perustana yrityskulttuurin harjoitusohjelman rakentamiselle ja Kattokeskuksen esihenkilöt ja johtoryhmä ovat paneutuneet miettimään muun muassa Kattokeskuksen johtamislupausta, työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin merkitystä, kulttuurin johtamista osana toimintaa sekä vuoden 2023 lopulla ilmestyvän kulttuurikäsikirjan sisältöjä.

Tässä muutamia nostoja marraskuussa 2023 tehdyn Great Place to Work -kyselyn tuloksista:

91 % on sitä mieltä, että Kattokeskuksella ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta

91 % kokee, että hänen työpanoksensa on tärkeä

88 % kokee, että voi olla työpaikalla oma itsensä

88 % kokee, että Kattokeskuksella ihmiset ovat valmiita ponnistuksiin, jotta työt tulevat tehdyksi

87 % kokee, että hänelle annetaan riittävät resurssit ja välineet työn tekemiseen

87 % kokee, että Kattokeskuksella annetaan ihmisille paljon vastuuta

86 % kokee, että on ylpeä kertoessaan työskentelevänsä Kattokeskuksella

Kehityskohteet ja seuraavat askelmerkit

Tuloksista käy toki ilmi, että myös kehityskohteita löytyy. Vaikka olemme jo parantaneet sisäistä viestintää, vaatii se vielä työtä, jotta viestintä jalostuu aidoksi vuoropuheluksi. Myös läsnäolossa ja inhimillisyydessä löytyy parannettavaa. Jatkossa keskitymme myös yhä enemmän oppimiseen, oppimisen kehittämiseen ja inhimilliseen tehokkuuteen.

Poimintoja henkilökunnan avoimista palautteista

”Tasa-arvo, Johtohenkilöiden arvostus työntekijöitä kohtaan.”

”Hyvä ilmapiiri. Helppo olla oma itsensä työyhteisössä.”

”Esimiehet tuntuvat olevan aidosti kiinnostuneita alaisistaan.”

”Yrityksen johto kykenee reagoimaan taloudelliseen tilanteeseen nopeasti. Se turvaa työpaikkoja.”

”Erittäin moderni sekä raikas sekä ketterä koko organisaatio. Vaikka on suuri työnantaja on ihailtavaa kuinka nopeasti viesti kulkee.”

”Kannustava ilmapiiri, luotettavuus ja joustavuus. Inhimilliset virheet ymmärretään, ne selvitetään ja jatketaan eteenpäin uusin, paremmin ohjein ja toimintatavoin. Firmassa on todella hyvät tilat ja laitteet, kehitys menee eteenpäin koko ajan. Löytyy uskomaton määrä osaamista eri osa-alueilta, on hienoa kun aina on joku jonka puoleen kääntyä ongelmatilanteissa.”

Search